Firma "AUTO-RENOVA" K.L.M. istnieje na polskim rynku od 1994 roku.
Specjalizujemy się w zaopatrywaniu hurtowni, sklepów oraz dużych warsztatów
lakierniczych. Oferujemy nowoczesne, wysokowydajne materiały, tj. szpachle,
podkłady, lakiery, narzędzia oraz ¶rodki pomocnicze zarówno krajowe, jak i
zagraniczne. Prowadzimy również sprzedaż wysokiej jako¶ci płynów i kosmetyków
do myjnii samochodowych.
      Naczeln± dewiz± firmy jest zapewnienie 600 naszym klientom pełnego
asortymentu towarów po możliwie najkorzystniejszych cenach. W zwi±zku z tym,
nawi±zali¶my współpracę z wieloma znanymi firmami europejskimi.
      Mamy nadzieję, że oferta naszej firmy będzie dla Państwa interesuj±ca i że już
wkrótce będziemy mieć możliwo¶ć nawi±zania bliższej współpracy.
      Zachęcamy do zapoznania się z dalsz± czę¶ci± oferty, w której przedstawiamy
podstawowe produkty naszej firmy oraz ofertę specjaln±.


OFERTA
MIESZALNIKI
KONTAKT